ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
พับกระทงแบบไทยๆ ไปกับไลบรารี่ มาร่วมงานกิจกรรมลอยกระทงกันค่ะ

อังคาร ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566
เข้าชม : 52


ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับย้อนหลัง

      ห้องสมุดปิดบริการ 18 / ธ.ค. / 2566
      แจ้งปิดบริการห้องสมุด ประจำเดือนธัันวาคม 2566 4 / ธ.ค. / 2566
      วันเวลาเปิด-ปิดบริการ ภาคเรียนที่ 2/2566 29 / พ.ย. / 2566
      พับกระทงแบบไทยๆ ไปกับไลบรารี่ มาร่วมงานกิจกรรมลอยกระทงกันค่ะ 21 / พ.ย. / 2566
      สื่อโสตทัศน์ฉบับใหม่ 16 / ต.ค. / 2566