ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

opac01

opac01

  กิจกรรมพับกระทงแบบไทยๆ ไปกับไลบรารี่ วันที่ 8 พ.ย.2565

  โครงการ นำความรู้สู่ผู้ใช้บริการ ep.1 เทศกาลลอยกระทง อ่านต่อ

  เข้าใช้บริการห้องสมุดกันนะคะ

  วิธีการเข้าใช้บริการ ตามนี้เลยค่ะ อ่านต่อ

  ตรวจสอบหนี้สินด้วยตนเองกันนะคะ

  ขั้นตอนการตรวจสอบหนี้สินสำหรับสมาชิกห้้องสมุด อ่านต่อ

  กิจกรรมพับกระทงแบบไทยๆ ไปกับไลบรารี่ วันที่ 8 พ.ย.2565

  โครงการ นำความรู้สู่ผู้ใช้บริการ ep.1 เทศกาลลอยกระทง อ่านต่อ

  จัดอบรมคอมพิวเตอร์ด้านการจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ ให้กับครูผู้สอน

  ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของ ม.อ.สุราษฎร์ธานี ไปร่วมกันจัดอบรมคอมพิวเตอร์ด้านการจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ ให้กับครูผู้สอน และจัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านไสขาม อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี อ่านต่อ

  จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง

  บุคลากรของศูนย์สนเทศและ การเรียนรู้ และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของ ม.อ.สุราษฎร์ธานี ได้ไปร่วมกันจัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อ่านต่อ

  จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวมินทร์วิทยา

  ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของ ม.อ.สุราษฎร์ธานี ได้ไปร่วมกันจัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวมินทร์วิทยา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อ่านต่อ
HTML tutorial

หนังสือแนะนำ

  Women scientists in India : lives, struggles & achievements

  Anjana Chattopadhyay ดู

  The idea of India

  Sunil Khilnani ดู

  Dictionary of modern yoga

  Yaswant Singh ดู

  Buddhist precept and practice : traditional buddhism in the rural highlands of ceylon

  Richard F. Gombrich ดู

  หิ่งห้อย

  นิพนธ์โดย รพินทรนาถ ฐากูร ; ถอดความโดย ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา, ระวี ภาวิไล ดู

  เด็กเล่าเรื่องมหาภารตะ

  สังหิตา อรณี เขียนเรื่องและวาดรูป ; ปรีชา ช่อปทุมมา แปล ดู

  ลึกลับ โตเกียว เรื่องสั้น

  Haruki Murakami เขียน ; สร้อยสุดา ณ ระนอง...[และคนอื่น ๆ] แปล ดู

  Modern information technology: for all competitive exam

  Ajaya Kumar Nath ดู

  Ethics in the real world : 90 essays on things that matter

  Peter Singer ดู

  The economics of tourism destinations : theory and practice

  Norbert Vanhove ดู

  Designing & leading life-changing workshops : creating the conditions for transformation in your groups, trainings, and retreats

  Ken Nelson ดู

  Just keep buying : proven ways to save money and build your wealth

  Nick Maggiulli ดู

  21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21

  ยูวัล โนอาห์ แฮรารี เขียน ; นำชัย ชีววิวรรธน์, ธิดา จงนิรามัยสถิต แปล ดู

  TGAT2 & TGAT3 การคิดอย่างมีเหตุผลเเละสมรรถนะการทำงาน

  ณภัทร รอดเหตุภัย, ธิติ สุวรรณผ่องใส เเละโสภิญญ รอดเหตุภัย ดู

  คู่มือเตรียมสอบรับราชการ วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  วราภรณ์ แซ่จ๋าว ดู

  ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ : ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม (พ.ศ. 2475-2500)

  ณัฐพล ใจจริง ดู

  ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21

  Thomas Piketty เขียน ; นรินทร์ องค์อินทรี แปล ดู

  ทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตัวเอง

  วินนี่ [นามแฝง] ดู