ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
แจ้งปิดบริการห้องสมุด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

อังคาร ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565
เข้าชม : 21


ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับย้อนหลัง

      ห้องสมุดปิดบริการ เนื่องในวันมาฆบูชา 15 / ก.พ. / 2565
      ประกาศปิดบริการห้องสมุด 9 / ธ.ค. / 2564
      ปิดบริการห้องสมุด 3 / ธ.ค. / 2564
      E-book อ่านฟรี! 3 / ธ.ค. / 2564
      ขอเชิญชวนชาว ม.อ. ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Sport , Leisure and Tourism ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม (Full-Text) ตั้งแต่ปีพิมพ์ 1997-ปัจจุบัน 3 / ธ.ค. / 2564