หอบรรณสารสนเทศ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล MarketLine

จันทร์ ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562


เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมด้านธุรกิจทั่วโลกเกี่ยวกับบริษัท อุตสาหกรรม การตลาด ในรูปแบบกรณีศึกษา รายงานข่าวประจำปี บทความข่าว ข้อมูลเชิงวิเคราะห์และสถิติเกี่ยวกับบริษัทต่างๆ 

เข้าชม : 56


ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับย้อนหลัง

      สืบค้นเอกสารฉบับเต็มเกี่ยวกับ COVID-19 3 / เม.ย. / 2563
      ประกาศปิดบริการของห้องสมุด 19 / มี.ค. / 2563
      ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทดลองใช้ฐานข้อมูล Taylor & Francis eBooks 16 / มี.ค. / 2563
      แนะนำฐานข้อมูล Springer Link 10 / มี.ค. / 2563
      ประกาศวันและเวลาเปิดปิดบริการของห้องสมุด 26 / ธ.ค. / 2562