หอบรรณสารสนเทศ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล MarketLine

จันทร์ ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562


เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมด้านธุรกิจทั่วโลกเกี่ยวกับบริษัท อุตสาหกรรม การตลาด ในรูปแบบกรณีศึกษา รายงานข่าวประจำปี บทความข่าว ข้อมูลเชิงวิเคราะห์และสถิติเกี่ยวกับบริษัทต่างๆ 

เข้าชม : 8


ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับย้อนหลัง

      ประกาศวันและเวลาเปิดปิดบริการของห้องสมุด 14 / ส.ค. / 2562
      แจ้งปิดบริการห้องสมุด ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 9 / ส.ค. / 2562
      ขอเชิญชวนอ่าน eBooks ที่ห้องสมุด ม.อ.จัดซื้อกันค่ะ :) 8 / ส.ค. / 2562
      เชิญชวนอ่านหนังสือพิมพ์และแม็กกาซีนดิจิทัลกันค่ะ :) 8 / ส.ค. / 2562
      ประกาศปิดบริการของห้องสมุด 12 / ก.ค. / 2562