ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สาระน่ารู้


เกี่ยวกับเรา
วันเวลาเปิดปิดบริการ

พุธ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559


เวลาเปิดบริการ
++ช่วงเปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ ปิดบริการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

++ช่วงก่อนสอบ ๒ สัปดาห์และช่วงสอบกลางภาค
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

++ช่วงก่อนสอบ ๒ สัปดาห์และช่วงสอบปลายภาค
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

++ช่วงปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ ปิดบริการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

++ช่วงเปิดภาคฤดูร้อน
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ ปิดบริการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการไฟล์แนบ : 1470205806_open__lib.docx

เข้าชม : 2215


เกี่ยวกับเรา 5 อันดับย้อนหลัง

     ไม่มีรายการในประกาศหมวดหมู่นี้