ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

BLOG+


ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เข้าใช้บริการห้องสมุดกันนะคะ

ศุกร์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
จำนวนผู้เปิดอ่าน : 48


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศวันและเวลาเปิดปิดบริการของห้องสมุด ภาคเรียนที่ 1/2563 24 / ก.ค. / 2563
      วิธีสืบค้นฐานข้อมูล Scopus 15 / ก.ค. / 2563
      ประกาศปิดบริการของห้องสมุด 1 / มิ.ย. / 2563
      ร่วมกันตอบแบบสอบถามห้องสมุดในฝันของทุกๆ คนนะคะ 22 / พ.ค. / 2563
      ประกาศปิดบริการของห้องสมุด 19 / มี.ค. / 2563