หอบรรณสารสนเทศ

BLOG+


ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศปิดบริการของห้องสมุด

จันทร์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563


ห้องสมุดปิดบริการ

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจำนวนผู้เปิดอ่าน : 63


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศปิดบริการของห้องสมุด 19 / มี.ค. / 2563
      ประกาศวันและเวลาเปิดปิดบริการของห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2/2562 13 / มี.ค. / 2563
      ประกาศวันและเวลาเปิด-ปิดบริการ ภาคเรียนที่ 2/2562 2 / ม.ค. / 2563
      วันและเวลาเปิด-ปิด ห้องสมุด ภาคเรียนที่ 1/2562 9 / ส.ค. / 2562
      วันและเวลาเปิดบริการ ภาคเรียนที่2/2561 4 / ม.ค. / 2562