หอบรรณสารสนเทศ

BLOG+


ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศปิดบริการของห้องสมุด

พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563


ประกาศปิดบริการห้องสมุดชั่วคราว

ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
ยกเว้น บริการยืม-คืนหนังสือ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
และจะเปิดให้บริการอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
ขออภัยในความไม่สะดวก

ห้องสมุดเปิดให้บริการยืม-คืน และต่ออายุการยืมหนังสือ ดังนี้
1.ผู้ใช้บริการสามารถยืมต่อ (Renew) หนังสือผ่านเว็บได้ 15 ครั้ง จาก
http://opac.surat.psu.ac.th โดยใช้รหัส PSU PASSPORT
2.บริการชำระค่าปรับ สามารถชำระได้ที่ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด บัญชีเลขที่ 552-2-15230-9 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาได้ที่ e-mail : supornpan.b@psu.ac.th
3.บริการคืนหนังสือ สามารถส่งคืนได้ที่ ตู้รับคืนนอกเวลาราชการ (Book Drop) ชั้น 1
4.บริการยืมหนังสือ ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ผ่านช่องทาง Inbox facebook : ห้องสมุด ม.อ.สุราษฎร์ธานี https://www.facebook.com/library.surat.psu/ หรือ
Tel.087-3836955 และ 094-7946629

แล้วพบกันเมื่อสถานการณ์สู่ภาวะปกตินะคะ ขอบคุณค่ะ
งานห้องสมุดจำนวนผู้เปิดอ่าน : 71


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศวันและเวลาเปิดปิดบริการของห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2/2562 13 / มี.ค. / 2563
      ประกาศวันและเวลาเปิด-ปิดบริการ ภาคเรียนที่ 2/2562 2 / ม.ค. / 2563
      วันและเวลาเปิด-ปิด ห้องสมุด ภาคเรียนที่ 1/2562 9 / ส.ค. / 2562
      วันและเวลาเปิดบริการ ภาคเรียนที่2/2561 4 / ม.ค. / 2562
      ประกาศเวลาเปิด-ปิดบริการของห้องสมุด 5 / พ.ย. / 2561