หอบรรณสารสนเทศ

BLOG+


ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศวันและเวลาเปิด-ปิดบริการ ภาคเรียนที่ 2/2562

พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2563


ห้องสมุดขอแจ้งวันเวลา เปิด-ปิด ช่วงภาคเรียนที่ 2/2562

ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2562- 30 เมษายน 2563
วันจันทร์-ศุกร์ เปิดบริการเวลา 08.30-18.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ ยกเว้นช่วงก่อนสอบและช่วงสอบ 1 สัปดาห์

เปิดบริการวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 08.30-16.30 น.

ช่วงก่อนสอบกลางภาคและช่วงสอบกลางภาค
1. วันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
2. วันเสาร์ที่ 15 และวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
3. วันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงก่อนสอบปลายภาคและช่วงสอบปลายภาค
1.วันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563
2.วันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563จำนวนผู้เปิดอ่าน : 81


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศวันและเวลาเปิดปิดบริการของห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2/2562 13 / มี.ค. / 2563
      ประกาศวันและเวลาเปิด-ปิดบริการ ภาคเรียนที่ 2/2562 2 / ม.ค. / 2563
      วันและเวลาเปิด-ปิด ห้องสมุด ภาคเรียนที่ 1/2562 9 / ส.ค. / 2562
      วันและเวลาเปิดบริการ ภาคเรียนที่2/2561 4 / ม.ค. / 2562
      ประกาศเวลาเปิด-ปิดบริการของห้องสมุด 5 / พ.ย. / 2561