หอบรรณสารสนเทศ

BLOG+


ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศเวลาเปิด-ปิดบริการของห้องสมุด

จันทร์ ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561


ช่วงเปิดภาคการศึกษา
            วันจันทร์ -  ศุกร์                              เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.             
            วันเสาร์ - อาทิตย์                            ปิดบริการ             
            วันหยุดนักขัตฤกษ์                           ปิดบริการ       

ช่วงก่อนสอบ ๑  สัปดาห์และช่วงสอบกลางภาค            
            วันจันทร์ -  ศุกร์                              เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.             
            วันเสาร์ - อาทิตย์                             เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.             
            วันหยุดนักขัตฤกษ์                            ปิดบริการ       

ช่วงก่อนสอบ ๑ สัปดาห์และช่วงสอบปลายภาค        
            วันจันทร์ -  ศุกร์                               เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.             
            วันเสาร์ - อาทิตย์                             เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.             
            วันหยุดนักขัตฤกษ์                            ปิดบริการ      


จำนวนผู้เปิดอ่าน : 147


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      วันและเวลาเปิดบริการ ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/60 22 / ม.ค. / 2561
      วันและเวลาเปิดบริการ ช่วงปิดภาคเรียน 2560 17 / ธ.ค. / 2560
      วันและเวลาเปิดบริการ ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/60 15 / ส.ค. / 2560
      วันและเวลาเปิดบริการ ช่วงปิดภาคฤดูร้อน 2559 12 / มิ.ย. / 2560
      วันและเวลาเปิดบริการ ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/59 13 / ม.ค. / 2560