หอบรรณสารสนเทศ

BLOG+


ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศเวลาเปิด-ปิดบริการของห้องสมุด

จันทร์ ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561


ช่วงเปิดภาคการศึกษา
            วันจันทร์ -  ศุกร์                              เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.             
            วันเสาร์ - อาทิตย์                            ปิดบริการ             
            วันหยุดนักขัตฤกษ์                           ปิดบริการ       

ช่วงก่อนสอบ ๑  สัปดาห์และช่วงสอบกลางภาค            
            วันจันทร์ -  ศุกร์                              เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.             
            วันเสาร์ - อาทิตย์                             เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.             
            วันหยุดนักขัตฤกษ์                            ปิดบริการ       

ช่วงก่อนสอบ ๑ สัปดาห์และช่วงสอบปลายภาค        
            วันจันทร์ -  ศุกร์                               เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.             
            วันเสาร์ - อาทิตย์                             เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.             
            วันหยุดนักขัตฤกษ์                            ปิดบริการ      


จำนวนผู้เปิดอ่าน : 209


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      วันและเวลาเปิด-ปิด ห้องสมุด ภาคเรียนที่ 1/2562 9 / ส.ค. / 2562
      วันและเวลาเปิดบริการ ภาคเรียนที่2/2561 4 / ม.ค. / 2562
      ประกาศเวลาเปิด-ปิดบริการของห้องสมุด 5 / พ.ย. / 2561
      วันและเวลาเปิดบริการห้องสมุด ภาคเรียนที่ 1/2561 16 / ส.ค. / 2561
      วันเวลาเปิดบริการห้องสมุด ช่วงภาคฤดูร้อน 11 / พ.ค. / 2561