หอบรรณสารสนเทศ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เชิญชวนใช้งานฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library

พุธ ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563


เป็นฐานข้อมูลที่เน้นเนื้อหาการสำรวจในสถานที่จริงด้านมนุษยศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอื่นๆ อีกมากมาย 
ประกอบไปด้วยวารสาร National Geographic หนังสือ Full-text National Geographic Traveler และไฟล์วีดีโอ มีข้อมูลตั้งแต่ปี 1888 จนถึงปัจจุบัน

เข้าใช้งานไม่จำกัดจำนวนได้ที่ https://bit.ly/2Wbh2zv
หากใช้งานภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย Sign in with Google
ใช้งานโดยอีเมลมหาวิทยาลัยของท่าน xxx@psu.ac.th


เข้าชม : 25


ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับย้อนหลัง

      สำนักพิมพ์ Taylor & Francis เปิดให้ download บทความเกี่ยวกับ society 5.0 ฟรี 14 / ม.ค. / 2564
      เชิญชวนใช้งานฐานข้อมูล ASME Digital Collection 23 / พ.ย. / 2563
      แจ้งวันเวลาเปิดปิดบริการของห้องสมุด วันที่19-20 พฤศจิกายน 2563 18 / พ.ย. / 2563
      เชิญชวนใช้งานฐานข้อมูล Applied Science & Technology Source Ultimate 11 / พ.ย. / 2563
      เชิญชวนใช้งานฐานข้อมูล Food Science Source 11 / พ.ย. / 2563