หอบรรณสารสนเทศ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
หอสมุดคุณหญิงหลงฯ ชวนผู้ที่สนใจ ร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ ฟรี!! วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ⏰เวลา 08.00 - 10.00 น.

ศุกร์ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563


เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

หอสมุดคุณหญิงหลงฯ ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากร ม.อ. ที่สนใจ ร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ ในหัวข้อ  “How to Build Productive Research Collaborations and Communities in Southeast Asia?”ฟรี กับสำนักพิมพ์  Elsevier
 
					<BR><BR>
					เข้าชม : 20					<BR><BR>
					</TD>
				</TR>
				<TR>
					<TD height=

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับย้อนหลัง

      เชิญชวนใช้งานฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library 11 / พ.ย. / 2563
      หอสมุดคุณหญิงหลงฯ ชวนผู้ที่สนใจ ร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ ฟรี!! วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ⏰เวลา 08.00 - 10.00 น. 30 / ต.ค. / 2563
      ประกาศปิดห้องสมุด 23 / ก.ย. / 2563
      ประกาศปิดห้องสมุด 23 / ก.ย. / 2563
      ประกาศปิดบริการของห้องสมุด 2 / ก.ย. / 2563