ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

opac01

opac01

  กิจกรรมพับกระทงแบบไทยๆ ไปกับไลบรารี่ วันที่ 8 พ.ย.2565

  โครงการ นำความรู้สู่ผู้ใช้บริการ ep.1 เทศกาลลอยกระทง อ่านต่อ

  เข้าใช้บริการห้องสมุดกันนะคะ

  วิธีการเข้าใช้บริการ ตามนี้เลยค่ะ อ่านต่อ

  ตรวจสอบหนี้สินด้วยตนเองกันนะคะ

  ขั้นตอนการตรวจสอบหนี้สินสำหรับสมาชิกห้้องสมุด อ่านต่อ

  กิจกรรมพับกระทงแบบไทยๆ ไปกับไลบรารี่ วันที่ 8 พ.ย.2565

  โครงการ นำความรู้สู่ผู้ใช้บริการ ep.1 เทศกาลลอยกระทง อ่านต่อ

  จัดอบรมคอมพิวเตอร์ด้านการจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ ให้กับครูผู้สอน

  ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของ ม.อ.สุราษฎร์ธานี ไปร่วมกันจัดอบรมคอมพิวเตอร์ด้านการจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ ให้กับครูผู้สอน และจัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านไสขาม อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี อ่านต่อ

  จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง

  บุคลากรของศูนย์สนเทศและ การเรียนรู้ และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของ ม.อ.สุราษฎร์ธานี ได้ไปร่วมกันจัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อ่านต่อ

  จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวมินทร์วิทยา

  ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ และนักศึกษาทุนทำงานแลกเปลี่ยนของ ม.อ.สุราษฎร์ธานี ได้ไปร่วมกันจัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวมินทร์วิทยา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี อ่านต่อ
HTML tutorial

หนังสือแนะนำ

  Incredible treasures : UNESCO world heritage sites of India

  edited by Shikha Jain and Vinay Sheel Oberoi ดู

  Painting in the kangra valley

  Vijay Sharma ดู

  Rajasthan : simply colourful

  Rajpal Singh ดู

  Mahabharata

  Kamala Subramaniam ดู

  Nalanda : history's best-kept secret

  Shivani Singh ดู

  Brigitte Singh : printress of the Mughal garden

  edited by Bishwadeep Moitra ดู

  Jnanagarbha on the two truths : an eighth century handbook of madhyamaka philiosophy

  Malcolm David Eckel ดู

  Celebrate & Cook

  Amita ดู

  Tasting India

  Christine Manfield ; photography by Anson Smart ดู

  Tiffin : 500 authentic recipes celebrating India's regional cuisine

  Sonal Ved ; foreword by chef Floyd Cardoz ; illustrations by Abhilasha Dewan ดู

  Tasting India : Heirloom family recipes

  Christine Manfield ; photography by Anson Smart ดู

  Beautiful homes of India : produced by architecture + design.

  - ดู

  Treasures : National Museum New Delhi

  National Museum Institute ; editor Pramila Phatarphekar ดู

  Under the banyan tree & other stories

  R. K. Narayan ดู

  The guide

  R. K. Narayan ดู

  The man-eater of malgudi

  R. K. Narayan ดู

  Malgudi days

  R. K. Narayan ดู

  Sawami and friends

  R. K. Narayan ดู