บริการขอยืมหนังสือ Pre order

เป็นบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ เพียงแค่ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลรายชื่อหนังสือที่ต้องการยืมลงในแบบฟอร์ม เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยค้นหาตัวเล่มไว้ให้


**เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกในช่วงสถานการณ์โควิด

แบบฟอร์มขอใช้บริการ คลิกที่นี่ !!