หอบรรณสารสนเทศ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
การเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าใช้บริการของห้องสมุด

อังคาร ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559


การเปลี่ยนรหัสผ่าน ก่อนเข้าใช้บริการยืม-คืน-จ่ายค่าปรับอัตโนมัติค่ะ

นักศึกษาชั้นปีที่1 (รหัส 5xxxxxxxx.) ทุกท่านที่ต้องการยืมทรัพยากรภายในหอบรรณสาร ม.อ.สุราษฎร์ฯ ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนนะคะ โดยเข้าไปที่ http://opac.surat.psu.ac.th
และทำตามขั้นตอน ดังนี้
1. เข้าระบบ โดยใช้รหัส PSU Passport ของตนเอง
2. เลือก "สมาชิก" และคลิกที่ "ข้อมูลสมาชิก"
3. เลือก "แก้ไขข้อมูลส่วนตัว" จากนั้น เพิ่มอีเมล พร้อมทั้งคลิกที่ "รับข้อความแจ้งเตือน" และกดบันทึก
4. เลือก "เปลี่ยนรหัสผ่าน" โดยใส่รหัสผ่านปัจจุบัน เป็นรหัสผ่านของ PSU Passport และใส่รหัสผ่านใหม่ โดยให้ตั้งเป็นตัวเลขเท่านั้น ไม่เกิน 9 ตัว
5. จากนั้นเลือก "ส่งรหัสผ่านไปยังอีเมลของคุณ" และกด "เปลี่ยน" พร้อมทั้งออกจากระบบ ** การเปลี่ยนรหัสผ่านในครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อใช้กับ "การยืม-คืน-จ่ายค่าปรับ ด้วยตนเอง" ในหอบรรณสารสนเทศม.อ.สุราษฎร์ฯเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับการเข้าระบบสารสนเทศอื่นๆ ซึ่งต้องใช้รหัส PSU Passport เข้าระบบเหมือนเดิม ** 

.

เข้าชม : 969


ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับย้อนหลัง

      วันฟรี 14 กุมภาพันธ์ 62 พบกัน ณ ลานอเนกประสงค์ วชส.นะคะ 28 / ม.ค. / 2562
      ภาพยนตร์ประจำสัปดาห์นี้มาแล้วนะ 28 / ม.ค. / 2562
      ภาพยนตร์ประจำสัปดาห์นี้มาแล้วนะคะ 21 / ม.ค. / 2562
      ปฎิทินตั้งโต๊ะปีเก่าๆ มาบริจาคให้คนตาบอดกันนะคะ 15 / ม.ค. / 2562
      ภาพยนตร์ประจำสัปดาห์นี้มาแล้วค่ะ 14 / ม.ค. / 2562