หอบรรณสารสนเทศ

BLOG+


ข่าวสารประชาสัมพันธ์
วันและเวลาเปิด-ปิด ห้องสมุด ภาคเรียนที่ 1/2562

ศุกร์ ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562


ห้องสมุดขอแจ้งวันเวลา เปิด-ปิด ช่วงภาคเรียนที่ 1/2562

ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2562-8 ธันวาคม 2562

วันจันทร์-ศุกร์ เปิดบริการเวลา 08.30-18.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ ยกเว้นช่วงก่อนสอบและช่วงสอบ

เปิดบริการวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 08.30-16.30 น.

ช่วงก่อนสอบกลางภาคและช่วงสอบกลางภาค
1. วันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562
2. วันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562
3. วันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562

ช่วงก่อนสอบปลายภาคและช่วงสอบปลายภาค
1.วันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562
2.วันเสาร์ที่ 30พฤศจิกายน
3.วันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562จำนวนผู้เปิดอ่าน : 54


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      วันเวลาเปิดบริการห้องสมุด ช่วงภาคฤดูร้อน 11 / พ.ค. / 2561
      วันและเวลาเปิดบริการ ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/60 22 / ม.ค. / 2561
      วันและเวลาเปิดบริการ ช่วงปิดภาคเรียน 2560 17 / ธ.ค. / 2560
      วันและเวลาเปิดบริการ ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/60 15 / ส.ค. / 2560
      วันและเวลาเปิดบริการ ช่วงปิดภาคฤดูร้อน 2559 12 / มิ.ย. / 2560