หอบรรณสารสนเทศ

BLOG+


ข่าวสารประชาสัมพันธ์
วันและเวลาเปิดบริการห้องสมุด ภาคเรียนที่ 1/2561

พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561


ห้องสมุดขอแจ้งวันเวลาช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 14 สค. - 16 ธค.61

วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดบริการเวลา 08.30-18.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ ปิดบริการ ยกเว้น ช่วงก่อนสอบ 1 สัปดาห์และช่วงสอบ เปิดให้บริการ เวลา 08.30-16.30 น.
ในวันที่ 29-30 กันยายน., 6-7/ 13-14 ตุลาคม และ 1-2 /8-9 /15-16 ธค.61

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ปิดบริการ เนื่องจากจัดกิจกรรมงาน ม.อ.วิชาการ
วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 ปิดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ปิดวันปิยมหาราช
วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ปิดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ- พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 ปิดชดเชยรัฐธรรมนูญ


หากต้องการต่ออายุหนังสือ สามารถเข้าใช้บริการได้ที่ http://opac.surat.psu.ac.th โดยใช้รหัส PSU PASSPORT ของท่านได้เลย และ
หากต้องการส่งคืนทรัพยากร สามารถส่งคืนได้ที่ ตู้รับคืนนอกเวลา หน้าห้องสมุด ชั้น 1 ค่ะ

 จำนวนผู้เปิดอ่าน : 273


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      วันและเวลาเปิดบริการ ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/60 22 / ม.ค. / 2561
      วันและเวลาเปิดบริการ ช่วงปิดภาคเรียน 2560 17 / ธ.ค. / 2560
      วันและเวลาเปิดบริการ ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/60 15 / ส.ค. / 2560
      วันและเวลาเปิดบริการ ช่วงปิดภาคฤดูร้อน 2559 12 / มิ.ย. / 2560
      วันและเวลาเปิดบริการ ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/59 13 / ม.ค. / 2560