บริการแนะนำการสืบค้น

เป็นบริการจัดอบรมเพื่อแนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่างๆ ที่มีในห้องสมุด ติดต่อขอใช้บริการได้ทาง

ติดต่อสอบถามด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการ
ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 077278890 เบอร์ภายใน 8890