บริการขอหมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)

เลข ISBN (International Standard and Book Number) หรือเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ คือ เลขรหัสสากล ที่กำหนดขึ้นใช้สำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือทั่วไป มีความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง

แบบฟอร์มขอใช้บริการ คลิกที่นี่ !!