หอบรรณสารสนเทศ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศปิดบริการของห้องสมุด

พุธ ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2563


ห้องสมุดแจ้งปิดบริการ
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 
วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 
เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ปี 2563 
ตามมติ ค.ร.ม. 14 สิงหาคม 2563
วันเสาร์ - อาทิตย์ ปิดบริการ

 

•ต่ออายุหนังสือ ได้ที่ http://opac.surat.psu.ac.th โดยใช้รหัส PSU PASSPORT 
•ต้องการคืนทรัพยากร ส่งคืนได้ที่ "ตู้รับคืนนอกเวลา" ชั้น 1 หน้าห้องเรียน UC159-160

 เข้าชม : 29


ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับย้อนหลัง

      เชิญชวนใช้งานฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library 11 / พ.ย. / 2563
      หอสมุดคุณหญิงหลงฯ ชวนผู้ที่สนใจ ร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ ฟรี!! วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ⏰เวลา 08.00 - 10.00 น. 30 / ต.ค. / 2563
      ประกาศปิดห้องสมุด 23 / ก.ย. / 2563
      ประกาศปิดห้องสมุด 23 / ก.ย. / 2563
      ประกาศปิดบริการของห้องสมุด 2 / ก.ย. / 2563