หอบรรณสารสนเทศ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
มาร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุดกันนะคะ

พุธ ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2563


มาแล้วจ้า สัปดาห์ห้องสมุด''63 
ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2563
เวลา 09.00-16.00 น.

มาอ่านฟรี  มีรางวัล...กัน ที่ห้องสมุดนะคะ
ถ่ายภาพหน้างาน ติด #Read2Lib4Life63
รับรางวัลยอด Like 3 อันดับแรกค่ะ


เข้าชม : 20


ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับย้อนหลัง

      เชิญชวนใช้งานฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library 11 / พ.ย. / 2563
      หอสมุดคุณหญิงหลงฯ ชวนผู้ที่สนใจ ร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ ฟรี!! วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ⏰เวลา 08.00 - 10.00 น. 30 / ต.ค. / 2563
      ประกาศปิดห้องสมุด 23 / ก.ย. / 2563
      ประกาศปิดห้องสมุด 23 / ก.ย. / 2563
      ประกาศปิดบริการของห้องสมุด 2 / ก.ย. / 2563